H.P.H. centrum, s.r.o.

"finanční poradenství od A až do Z"O firmě

Krátce o nás

Naše účetní a daňová společnost vznikla v prosinci roku 1991. Jedná se o poradenskou a konzultační firmu v oblasti ekonomiky, účetnictví, auditu, daní, úvěrů, podnikatelských záměrů, anylýz a likvidací. Klientovi zaručujeme nejen servis v oblasti účetnictví, ale i daňového poradenství a auditu a další poradenské služby ve výše uvedených oblastech v návaznosti na rychle se měnící podmínky existence právních subjektů, jejich práv a povinností vůči státu, třetím osobám i jednotlivcům. Po podpisu smlouvy nese firma plnou odpovědnost za způsob zaúčtování, zpracování daňového přiznání ale i za písemná rozhodnutí a doporučení v oblasti daňového poradenství. Na tato rizika je také dostatečně pojištěna.

Konkretizace nabízených služeb

 • audit-zpracování auditorských zpráv
 • kompletní vedení účetnictví a daňové evidence
 • vedení syntetické i analytické evidence podle potřeb klienta
 • deník přijatých a odeslaných faktur včetně saldokonta
 • vedení pokladní knihy a kontrola zůstatků za příslušné období
 • zpracování mezd včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění pojištění
 • zajištění veškerých odvodů do SR, OSSZ a ZP
 • styk s FÚ, OSSZ, ZP a OSÚ
 • průběžné seznamování klienta s jeho hospodářskými výsledky
 • operativní, měsíční, roční uzávěrky včetně rozeslaní všech požadovaných výkazů na příslušné orgány státní správy
 • zpracování daňových přiznání s ohledem na optimalizaci daňové povinnosti a s možností odkladu podání daňových přiznání
 • činnost likvidátora
 • zpracování finančních analýz a podkladů pro peněžní ústavy z důvodu poskytnutí úvěru

Kontakty a důležité údaje

Kontakty a fakturační údaje naší společnosti naleznete na stránce kontaktů.

Výhody  externího vedení účetnictví, daní a mezd:

Kvalita

více pracovníků účetní firmy specializovaných na účetnictví, daně, mzdy a odvody sociálního a zdravotního pojištění

Záruka

smluvně zakotvena odpovědnost účetní firmy za zpracování účetnictví daní a mezd

Pojištění

na rizika je firma dostatečně pojištěna u České pojišťovny a.s. (pokuta, penále ze strany státu, pojištění odpovědnosti za škody auditora, daňového poradce a vzniklé z činnosti účetních)

Cena

cena za zpracování účetnictví, daně a mezd je daleko nižší než při zaměstnávání vlastních pracovníků, kteří navíc nejsou pojištěni a odpovídají za chyby maximálně do výše stanovené zákoníkem práce.

Zastupitelnost

v případě úrazu, nemoci, dovolené příslušné účetní zastupuje jiný pracovník

Zkušenosti

bohaté zkušenosti od roku 1991 kdy byla naše společnost založena až do současné doby. Zkušenosti se zakládáním nových podnikatelských subjektů.

Vyškolený tým odborníků

účetní společnost průběžně školí pracovníky a pracovníci navštěvují odborné přednášky a kurzy – v těchto případech vše hradí naše účetní společnost. Při zaměstnávání vlastních pracovníků klientem by kursovné musel hradit klient své vlastní účetní a tato školení jsou nyní velmi nákladná. Takto vynaložené náklady jsou vázány na konkrétního pracovníka. Po vyškolení pak pracovník náklady na školení v případě ukončení pracovního poměru neuhradí.

Stabilita a jistota firmy

Je možné také, že ještě nyní se najdou případy, kdy vede účetnictví firmám fyzická osoba. Jde však o velmi riskantní činnost pro obě strany. Dopady jsou pak velmi drastické a pojišťovny nechtějí FO vedoucí účetnictví pojišťovat. Dalším rizikem je nemoc - ohrožení termínů atd. Není možná výměna poznatků v odborném kolektivu a obtížné je i zvyšování kvalifikace kurzy, školení.

Postup zpracování účetnictví klientovi:

 1. klienti předávají prvotní doklady účetní společnosti
 2. účetní společnost jezdí pro doklady ke klientovy
 3. účetní firma zpracovává účetnictví u klienta (zavede svůj účetní program)
 4. kontrola účetnictví a daní u klienta v případě když klient zaměstnává své účetní a ekonomy

H.P.H. centrum, s.r.o., Petrohradská 3, Praha 10, tel./fax: +420 271 748 006, tel./fax: +420 271 746 837, e-mail: hph@hph-centrum.cz
Webhosting - Webdesign - Acit s.r.o.      Užitečné odkazy