H.P.H. centrum, s.r.o.

"finanční poradenství od A až do Z"Naše služby - likvidace

Provádíme veškeré činnosti které jsou nutné k likvidaci společnosti případně až po podání návrhu na konkurz.

Jedná se o práce spojené s likvidací společnosti a vedoucí k výmazu společnosti z Obchodního rejstříku příslušného soudu.

V tomto provádíme veškeré právní, ekonomické a účetní úkony vedoucí k tomuto cíli včetně archivace a skartace účetních dokladů v souladu se zákonem o archivaci.

Za dobu existence naší firmy do současné doby jsme likvidovali celou řadu společností.


Další nabízené služby

účetnictví

Jedním z hlavních předmětů činnosti firmy je vedení účetnictví a daňové evidence. Tento servis zajišťujeme komplexně v souladu...
zobrazit více informací  o účetnictví

audit

Klientům zpracováváme auditorské účetní zprávy. Ověřujeme správnost údajů vykázaných v účetní závěrce...
zobrazit více informací  o auditu

daně

Firma poskytuje veškeré daňové poradenství ať se jedná o problematiku daně z příjmu fyzických nebo právnických osob...
zobrazit více informací  o daních

inventarizace

U likvidovaných společností jsme nuceni provádět inventury kompletně sami. Veškeré tyto činnosti provádíme...
zobrazit více informací  o inventarizaci

likvidace

Provádíme veškeré činnosti které jsou nutné k likvidaci společnosti až po podání návrhu na konkurz. Jedná se o práce spojené...
zobrazit více informací  o likvidaci

podnikatelské záměry

Podnikatelským subjektům radíme jak při vlastním sestavení podnikatelských záměrů,tak i při jejich realizaci...
zobrazit více informací  o podnikatelských záměrech


H.P.H. centrum, s.r.o., Petrohradská 3, Praha 10, tel./fax: +420 271 748 006, tel./fax: +420 271 746 837, e-mail: hph@hph-centrum.cz
Webhosting - Webdesign - Acit s.r.o.      Užitečné odkazy